Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam40
Toplam Ziyaret542487
Köşektaş ve Çevresi


Köşektaş'ın en büyük özelliği,
Hiçbir köyde olmayan güzelliği.

Eğer Köşektaş burnunuza buram buram tütüyor, ancak ondan çok uzakta iseniz, olduğunuz yerde gözlerinizi kapayın ve Göllüpınar'dan; Koca Yol, Karşı Mahalle ve Elmalık, ordan da Sivri'ye doğru kısa ve yavaş adımlarla, kısa bir yürüyüş yapın ve Köşektaş'a olan özleminizi bir nebze olsun giderin!

Yöresinin en yeşil ve en güzel köyü olan Köşektaş ve çevresini yansıtan fotograflara bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

kosektas.net
Köşektaş Köyü Bilgisunum Sayfası

Sosyalizm Nedir, Komünizm Nedir...?

SOSYALİZM NEDİR, KOMÜNİZM NEDİR, SOSYAL DEMAOKRASİ NEDİR?

 
Hocaların hocası Kâzım hocamızın oynattığı dolma kalemden fışkıran
mürekkeplerin yarattığı yazı dünyaları.  
kosektas.net

Musa Kâzım YALIM


 

26 Mayıs 2013, Pazar

Sosyalizm, en genel tanımıyla, toplum çıkarlarını birey çıkarlarından üstün tutan bir öğretidir. Sosyalizm, kapitalist bir toplumda adil olmayan gelir dağılımına karşı toplumsal mülkiyeti, böylece de üretim ve gelir dağılımında eşitliği savunur. Sosyalizm, farklı ülkelerde farklı şekilde uygulanmış olsa da, –doğru uygulandı, çarpık uygulandı, bu ayrı bir tartışma konusu- temelde, dengesiz gelir dağılımının insanlara refah ve mutluluk veremeyeceği düşüncesini savunur. Sosyalizmde; yeteneğe göre iş, emeğe göre ücret esastır!

Sosyalizmin son aşaması komünizmdir. Karl Marks ile Friedrich Engels’in geliştirmiş olduğu bu öğretiye göre, şartlar elverip o aşamaya ulaşıldığında, toplumsal sınıflar ve devlet ortadan kalkar, özel mülkiyet yerine ortak mülkiyet geçerli olur.  Komünizm, diyalektik materyalist veya özdekçi felsefeye dayalı bilimsel dünya görüşüne göre biçimlenmiştir. Komünizmde; yeteneğe göre iş, ihtiyaca göre ücret esastır!

Karl Marks ile Friedrich Engels’in bu öğretisi uğruna dünyada birçok olay yaşanmış, hatta milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. Tüm bu yaşananlar, mülkiyet sahibi sermayederleri ileri teknolojiye yatırım yapmaya  zorlamış, böylece hızlı ve kolay üretimin önü açılmış ve insan toplumunun ilerlemesi ivme kazanmıştır.

Sosyal demokrasi, Marksçılık temeline dayanan merkezi toplumculuk öğretisidir. Marksçılık, devrimci bir amaç gütmekle solcu toplumculuk, evrimci, reformcu ve revizyonist bir amaç gütmekle sağcı toplumculuk adları altında, iki ayrı kampa ayrılmıştır. Solcu toplumculuk devrimcidir. Sağcı toplumculuk parlementocu, yani demokratiktir.

Batı’da sosyal demokrat partiler işçi sendikalarıyla iç içe çalışırlar. Sosyal demokrasi budur ve Batı bunun için güçlüdür. Ülkemizde, sendikaların siyaset yapmaları yasak olduğundan, sosyal demokrat partilerin sosyal demokratlığı platonik (gerçekte var olmaz) kalmaktadır.  Ayrıca, sosyal demokratların sağında liberaller, solunda Marksistler yer alır. Batı’da gelişen Avrupa komünizmi dünyadaki siyasal yelpazeye yeni bir renk katmıştır. İşçisiz, sendikasız sosyal demokrasi olmaz!

Sosyal demokrat öğreti, bir takım revizyon ve reformlarla, parlementer demokrasi ve kapitalist piyasa ekonomisinin temel ekonomik kurallarını koruyarak, ekonomik ve siyasal eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlar. Bunun için de;

  • Maddi üretim araçlarının, aşırı bir biçimde sermayeder bir azınlığın elinde toplanmasını önler.
  • Üretim araçları üzerindeki kamu mülkiyetinin genişlemesini sağlar.
  • Bankacılık gibi büyük işletmeleri kamulaştırır.
  • Herkesin, eğitim gibi, sağlık gibi hizmetlerden yararlanmasını ve sosyal güvenceye kavuşmasını sağlar.

Sosyal demokratlık; yalnızca bir görüntü, bir yafta ve halkı kandırmanın bir yolu değildir. Sosyal demokratlık, toplum karşısında takınılan cakalı bir poz da değildir.

Sosyal demokratlık; halk için, halk yararına, halkla birlikte çalışmaktır. Özveriyle, inançla emeğin, emekçinin hakkını vermek için, emekçi yığınlarıyla özdeşleşerek uğraş vermektir.

Emeğin değerinin bilinmediği, yönetiminde emekçinin etkinliğini gösteremediği partiler, sosyal demokrat ya da sol yaftalarla ortaya çıkamazlar.

Sosyal demokrat; emekten ve emekçiden yanadır. Bülent Ecevit’in sosyal demokratlığı; Biz devletçi değiliz. Biz, gelir dağılımında adaleti sağlayan bir piyasa ekonomisinden yanayız.

Tüm bunları bilmek bize zarar vermez. Aksine, olayların akışına, alışılmış şablonlar yerine, sağlam gözlükle bakmamıza ve böylece çevremizde olup bitenleri sorup soruşturmamıza olanak sağlar. Bir Fransız, bir İngiliz veya bir Alman kitaplığında bu ve benzeri konular üzerine yazılmış kitap sayısı kırk ila elli bin dolayındadır. Bizdeki bu sayı yüz‘ü geçmez. Bunun en büyük nedenlerinden biri, kapitalizmin tam takım taklavatıyla ülkemize uğramamış olmasıdır. 

Musa Kâzım YALIM

80 yaşını çoktan aşmış olmasına rağmen hâlâ cıncık gibi yazı yazabilen Kâzım hocamıza, kimilerinin hâlâ öcüden korkar gibi korktuğu konuları irdeleyerek açıklığa kavuşturduğu için çok teşekkür ederiz!

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
D A V E T İ Y E
13 Ağustos 2019, Salı günü, hem hasret gidermek, hem gönlümüzce eğlenmek hem de birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek adına, köyümüz Köşektaş’ta gerçekleştireceğimiz “Kültür ve Dayanışma Etkinliği’ne” tüm köylülerimiz davetlidir!

Çalışmasını geniş bir ekip ve büyük bir titizlikle yürütmekte olduğumuz zengin içerikli bu etkinlikte her yaş grubu kendine göre mutlaka bir şey bulacaktır!

Yöresel yemeklerin yeneceği, birlikte türkü ve şarkıların söyleneceği, davul ve zurna eşliğinde halayların çekileceği, Köşektaş ve insanına yönelik sunumların yapılacağı ve daha nice sürprizlerle dolu bu şenliği kaçırmamanızı tavsiye ederiz!

Duyduk, duymadık demeyin,
Kimselere söz vermeyin,
Şenliğimiz var bizim,
Gelmemezlik etmeyin!

Köşektaş Köyü Kültür ve Dayanışma Etkinliği

Tarih: 13 Ağustos 2019

Yer: Köşektaş Köyü İlköğretim Okulu Bahçesi

Düzenleyen:
Köşektaş Köyü Kültür ve Dayanışma Etkinlik Komitesi